Elevråd:

-Mellomsteget:

 

-Ungdomsteget:

 

 

Foreldra sitt arbeidsutval(FAU) er samansett slik:

Leiar: Stein Joar Hegland / Nestleiar: Linda Moen Rebni

Medlemar: Helge Øystein Feigum, Trude Ramstad, Gudrun Heggestad

 

 

Samarbeids- og skulemiljøutvalet:

Leiar: Linda Moen Rebni(FAU) / Nestleiar: Stein Joar Hegland(FAU)

Medlemar: Helge Øystein Feigum(FAU), Trym Sva Ramstad(elevråd), Nikolai Ramstad Bergset(elevråd), Arn David Rosvold(elevråd),

Frank Nymark(lærartilsett), Rita Bjelde(lærartilsett), Vidar Hille(andre tilsette), Olaug Marie Bjelde(politisk vald), Kjell Ertesvåg(rektor).

Henrik Johannesen Selvåg var inntil 09.09.21 politisk vald. Ettersom han no er tilsett ved skulen, har han fått fritak.