Deltakarar er :

Ole Andre Aarvoll (politisk representant)

Merete Trettenes (representant føresette)

Linda Svori (representant føresette)

Kristina Holm Holen (representant elevrådet)

Mathias Solvi Mardal (representant elevrådet)

Ragnhild Myhre (representant tilsette)

Hanna P Gudmundsdottir (representant tilsette)

Tomas Abrahamsen, representant andre tilsette