I tillegg til skyttarlaget, har sjuandesteget hatt ein heil dag med jakt- og fiskelaget. Dei har vore med å sette garn, ta opp garn og studert og smakt på fangsten.