Helsesjukepleiar Sigrun Dale er til stades på Leikanger ungdomsskule måndag og torsdag. Tysdag og onsdag er ho på helsestsajonen i Sogndal, men tilgjengeleg på telefon (send gjerne sms med spørsmål om å ringe tilbake) og e-post. Ta kontakt dersom det er noko du som elev eller føresett ønskjer å ta opp.
 

 

Telefon: 900 39 248
E-post: sigrun.dale@sogndal.kommune.no
Sentralbord helsestsasjon: 57 65 27 70