Helsesjukepleiar Ada Ringen er til stades på Leikanger ungdomsskule måndag og torsdag. 
 

 

Telefon: 900 39 248 / 57 65 27 74
E-post: ada.ringen@sogndal.kommune.no
Sentralbord helsestsasjon: 57 65 27 70