Rådgjevar sine oppgåver:

  • arbeider med yrkesrettleiing og tiltak knytt til overgang til vidaregåande skule
  • har koordineringsansvar i høve til faget utdanningsval og gjennomføring av entreprenørskapsplanen
  • er skulen sin kontaktperson og den som følgjer opp planar og evaluering av partnarskapsavtalar med arbeidsplassar
  • har individuelle samtalar med elevane om utdanningsval og yrkesval
  • har koordineringsansvar for kontakt til skular og næringsliv
  • organiserer den praktiske yrkesorienteringa
  • deler inn i grupper i valfag og framandspråk/alternativ til framandspråk i samarbeid med rektor
  • organiserer hospiteringa på vidaregåande skule
  • orienterer om og hjelper elevane med å søkja vidaregåande skule

 

Nyttige lenkjer om utdanning og yrke:

Vidaregåande opplæring - vilbli.no

Forside | Utdanning.no